Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Auto

Để đổi mật khẩu Auto bạn bấm vào tab User. Chọn Đổi Mật Khẩu và điền mật khẩu muốn đổi

Sau đó bấm nạp

Facebook Comments