MicroAuto Final Source Code – Thounsand Dolla Ever So Far

Có đứa từng nói đuôi miền .org là rẻ tiền. Thực tế mào đã vứt cái đuôi tieudattai.com. bởi .org là Phi Lợi Nhuận

Bởi mào biết sau này MicroAuto hay iAuto cuối cùng sẽ chia sẻ mã nguồn và trở nên phi lợi nhuận

Bộ mã nguồn khá đồ sộ. Khoảng vài chục đến cả trăm nghìn dòng lệnh

Phát triển qua nhiều năm. Thu về trăm ngàn usd âm phủ

Đối với nhiều người. Nó là tư liệu quý. Đối với nhiều người. Nó chỉ là rác. Và họ không quan tâm

Mã nguồn này không bao gồm mã nguồn máy chủ viết bằng PHP. Mọi người download về để nghiên cứu, học hỏi, hay xem sơ qua để hiểu hơn về mã nguồn

Link Download Mã nguồn: https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZkuSWVZPlftxhBgcUj7A5JvYqNGIXaYRrM7

Vui lòng tôn trọng bản quyền tác giả

Bạn có thể inbox Fanpage nếu có thắc mắc gì: Ở đây mào không từ chối nhận tiền Cafe, Donate nếu bạn muốn

Việc Share mã nguồn sẽ nghĩ rằng mào điên, khùng và đúng là như vậy

Hy vọng mọi người sẽ cảm thấy ChillinFeellin. Cũng như Enjoy cái mâu mừn này