Download -iAuto – MicroAuto Final Version – Auto TLBB Free

Link Download: https://tieudattai.org/iAuto-4.5.zip

Yêu cầu Win 7, Win xp phải cài Net Framework 4.5

Bạn dùng Email hoặc Số điện thoại để đăng nhập
Khi tài khoản chưa tồn tại trên hệ thống auto sẽ tự đăng ký tài khoản mới cho bạn

Auto hỗ trợ tốt nhất cho Tân Thiên Long 3D của Vinagame
Các Private cơ bản khác cũng dùng được
Một số Private hạn chế clone hoặc chặn auto