TLBB Offline – Dự tính Open Life Time

Xin chào

Cùng với MicroAuto nay là iAuto tồn tại đã 13 năm

Thì TLBB Offline sẽ là nơi mỗi khi mọi người rảnh có thể vào ôn lại kỷ niệm

Máy chủ dự tính sẽ mở vĩnh viễn 10 năm thậm chí hàng chục năm sau

Nếu mọi người chán ghét tranh giành trong game ở các Private khác

Thì vào TLBB Offline dạo chơi, chạy thương nhân, săn boss

Máy chủ bán trực tiếp Trùng Lâu trong Shop giá khoảng 50.000 VNĐ / 1 món

Hãy vào TLBB Offline để tận hưởng cảm giác 1 mình 1 thế giới

1 bầu trời của riêng bạn

 

 

Facebook Comments