iAuto hỗ trợ log tối đa bao nhiêu Game?

Về cơ bản iAuto không giới hạn số game mở đồng thời

Theo thống kê có người log đến 90 game cùng lúc

Tuy nhiên tùy vào nhà phát hành mà mỗi nhà phát hành có giới hạn riêng

Ví dụ 1 số Private giới hạn theo máy, theo IP

iAuto chỉ hỗ trợ duy nhất việc Fake địa chỉ Mac của máy tính

Có nghĩa là nếu Private chống clone bằng địa chỉ Mac thì có thể vượt giới hạn

Tuy nhiên hiện nay nhiều Private chặn theo IP

Nên các bạn chấp nhận Log nhiều máy hoặc chơi nhiều Private cùng lúc nhé

Facebook Comments